İnternet sayfamıza hoş geldiniz

Hakkımızda

Nordbaden Psikiyatri Merkezi (PZN) psikiyatrik psikoterapi, psikosomatik, geronto-psikiyatri ve bağımlılıktan kurtulma alanlarında tedavi veren, yenilikçi, açık iletişim ilkesine bağlı bir uzman kurumdur. Bunun ötesinde, kurumumuzda forensik psikiyatri alanına giren ve zorunlu tedavi olarak da bilinen kapsamlı tedavi olanakları sunulmaktadır. Ayrıca, PZN'nin kendine ait bir Psikiyatrik Yurt ve Bakımevi bulunmaktadır. PZN Wiesloch'ta 55 meslek grubundan 1700 kişi çalışmaktadır. Yatak kapasitemiz 1200 düzeyindedir. Kurum ZfP Grubunun Baden Württemberg'teki yedi kuruluşundan biridir.

Klinik şubelerimiz Bruchsal, Mosbach, Schwetzingen ve Weinheim merkezlerinde yatılı, yarı yatılı ve ayakta tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hastalarımıza kendi kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bireysel tedavi olanakları sunulur. Merkezimiz, Nordbaden bölgesinde psikiyatri ve psikoterapi hizmetleri sunmakla görevlidir. Sözü edilen bölgede yaklaşık 1,6 milyon insan yaşamaktadır.

Düzenli klinik hizmetlerinin ve temel hizmet görevlerinin yüksek kalite standartları doğrultusunda yerine getirilmesinin yanı sıra, kliniğin önem verdiği diğer konular dışa açılmak ve ruh hastalarının psikolojik bariyerlerini ve damgalanmasını (stigmatizasyon) ortadan kaldırmaktır. Klinik, ruh hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme toplantılarının yanı sıra düzenli olarak okuma, konser ve sanat sergileri gibi kültürel etkinlikler de düzenlemektedir. Tedavilerde öne çıkan önemli bir unsur da, kişiye özel hazırlanan tedavi planına göre kombine edilerek uygulanan müzik, sanat ve spor terapisi, ergoterapi ve fizyoterapi gibi özel tedavi yöntemleridir. Bütüncül yaklaşımda aile yakınlarının tedavi sürecine dahil edilmesi de önemli bir rol oynar.

Etkinliklere git

Haberlere git

İndirme Basılı Materyaller

Genel Psikiyatri

Genel Psikiyatride akut ruhsal sorunlarla karşı karşıya olan yetişkin insanlar tedavi edilir. Burada şizofrenik, bipolar ve depresif bozukluklar ve akut yaşam krizleri ağırlıktadır.

Klinik für Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik I

Klinik für Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik II

Geronto-Psikiyatri (yaşlı psikiyatrisi)

Klinik psikiyatri ile psikoterapinin bir dalı olan geronto-psikiyatri yaşlı insanlarda psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Burada, yaşlı nüfusun giderek artması bağlamında kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi olanakları sunulmaktadır. Yatılı ve yarı yatılı tedavi seçeneklerinin yanı sıra yaygın ayakta tedavi olanakları ile sağlık destekleyici ve hastalık önleyici önlemler sunmaktayız. Bunun ötesinde demans (bunama) hastalarına yönelik özel olanaklar da mevcuttur.

Gerontopsychiatrisches Zentrum

Psikosomatik Tıp

Psikosomatik tıp insanın ruhu ile bedeni arasındaki bağlantılar ve karşılıklı etkileşimler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunlar arasında yeterli organik bulgu vermeyen bedensel bozukluklar, yeme bozuklukları gibi vücudu da etkileyen ruhsal bozukluklar olduğu gibi, gidişi hastanın ruhsal durumuyla yakından ilişkili olan bedensel hastalıklar da sayılabilir.

Amaç bedensel ve ruhsal semptomları yatıştırmak ve hastalara hastalıklarını etkileyen çeşitli ilişkileri anlamalarına yarayacak bilgiler sağlamaktır.

Psychosomatik am PZN

Bağımlılık Tedavisi ve Bağımlılıktan Kurtulma

Bağımlılık tıbbı ve bağımlılık terapileri ile ilişkili tedavi olanakları, uyuşturucu madde, alkol ve ilaç kötüye kullanımına bağlı hastalık tablolarına yöneliktir. Zehirden arındırma, tedaviye devam etme motivasyonu oluşturma ve bağımlılık yapan madde kullanım alışkanlıklarını değiştirme gibi önlemler kapsayan uzmanca bir bağımlılık tedavisinin yanı sıra psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için ayrıca tedavi seçenekleri içerir.

Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung

Forensik

Baden Würtemberg eyaletindeki PZN zorunlu tedavi uygulamaları icra etmektedir. Psikiyatrinin bir yan dalını oluşturan bu uygulamalarda ruhsal hastalık veya bozukluğu olan hastalar ile suç işlemiş bağımlılık hastaları tedavi edilir. Dayanağını yasal hükme bağlı "Koruma ve iyileştirme" ilkesinden alan bu çalışmaların amacı hastaların psikososyal rehabilitasyonunu sağlamaktır. Hastalar mahkeme kararıyla kliniğe yatırılır. Yasalar burada psikiyatrik hastanelere yatırılan ruh hastaları (Ceza Yasası, Madde 63) ile bağımlılık tedavisi yapılan kurumlara yatırılan bağımlı hastalar (Ceza Yasası, Madde 64) arasında ayrım yapmaktadır. Dolayısıyla Ceza Yasasının § 64 maddesine göre mahkeme kararı çıkan insanlar PZN kapsamında tedavi edilmiyor.

Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie

İştirakler

Nordbaden Psikiyatri Merkezi kapsamlı tedavi ve bakım hizmetlerinden oluşan temel işlevlerinin ötesinde yan kuruluşlara ve tamamlayıcı iş alanlarında stratejik şirket ortaklıklarına sahiptir. Bunlardan bazıları ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Akademie im Park

Servicegesellschaft Nordbaden

Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar (Bakıcı Meslek Okulu)